Startsida

stationshuset

 

Bilder från Östad/Sjövik

Utefter Östad Byväg låg på 1600-talet 13 gårdar..

Här satt spelmän och spelade upp till dans..

1831 fattades ett beslut att anlägga en kolerakyrkogård..

Klaradals kloster flyttade till gamla Sjöviks Gård..

Byggdes på 1920-talet till skolans lärare..

Den gula tegelbyggnaden togs i bruk 1956..

"Skatta kvarn” ersatte en mängd mindre skvaltkvarnar..

Missionskyrkan har anor från 1800-talet..

Byggdes från början av föreningen Sjöviks sommargäster..

Bygdens telefonväxel låg mellan Sjöviks två infarter..

Församlingshemmet invigdes år 1959..

1963 startade A-Betong tillverkning av byggelement..

byggdes på 1920-talet för att tjäna bla. som tvättstuga..

Nuvarande byggnad tillkom 1907..

Utmed väg 190 ligger ett gammalt mjölkbord..

Jordkällaren har använts av en jordbrukare på..

Kyrkan har brunnit flera gånger och senast 1945..

Vackra sjön Mjörn med sina 52 öar..

previous arrow
next arrow
Slider