Mjölkbordet

mjoolkbordMellan Sjöviks två infarter utmed väg 190 ligger ett gammalt mjölkbord som för några år sedan renoverades av Hembygdsföreningen. Mjölkbordet har använts av en jordbrukare på andra sidan väg 190.