Föreningen

Föreningen Sjövik startade som en informell förening i slutet av 1980-talet.
Den 7/11 1990 bildades föreningen formellt efter önskemål från politiker och Sjöviksbor under ett Stormöte i Lokalen. Föreningen Sjöviks huvuduppgift skulle vara att samla önskemål från invånarna i Sjövik/Östad och vara ett språkrör gentemot kommunens politiker och andra beslutsfattare.

Nedan några av Föreningen första projekt:

  • Framtagande av Föreningens logotype
  • Årligt återkommande Torgdag i Sjövik
  • Sjöviksbladet som utgavs två gånger/år
  • Belysning på stationsområdet
  • Trottoar mellan Sjöviks Handel och Stationsområdet

Projekt som Föreningen Sjövik varit involverade i på senare tid
Vi har varit aktiva i ett Leaderprojekt där vi samarbetet med flera föreningar som
gjort olika projekt för sin verksamhet bl.a.

  • Röda korset med ett Retromuseum
  • Svenska Kyrkan med en Pilgrimsled i Risveden
  • Sjöviksgården med Ångbåtsbryggan
  • Hembygdsföreningen med en Bygdevandring.

Sjöviksföreningen tog ett lån på 200 000 kr för att finansiera projektet, som sedan betalades ut via EU när allt var färdigt

Föreningen Sjöviks uppgift:
Föreningen ska bevaka och utveckla Sjöviksbygdens kulturella särdrag.
Föreningen ska ta till vara Sjöviksbornas intressen och vara en länk mellan politiker, tjänstemän och invånare i Sjövik/Östad.

Detta arbetar Föreningen med:
Arrangerar Midsommarfirande, Sjöviksdagen och utser ”Årets Sjövikare”. Vi arbetar för att förbättra Sjövik för dess invånare och för att sätta Sjövik på kartan som en attraktiv plats att bo på. Barntillsyn, kommunikationer, skola, äldrefrågor, turism och kultur är några av de frågor vi också hanterar.

Vad vill du att vi gör för Sjövik?
Tips och idéer på aktiviteter eller frågor att driva är du välkommen med. På vår hemsida kan du ta kontakt och skicka in dina förslag, synpunkter eller om du bara vill fråga om något.

Vi behöver dig – Bli medlem! 
För att bli medlem kontakta Dan Ehrencrona tel. 0302-43212 så skickar vi ett inbetalningskort. Du kan också betala in medlemsavgiften direkt med Swish 1231497973 eller på bank giro 239-4864  , men glöm inte meddela namn och adress.
Medlemsavgiften är 100kr/år och hushåll.
Ju fler medlemmar vi blir ju större möjligheter har vi att påverka tjänstemän och politiker i kommunen. Genom att stödja föreningen hjälper du till att hålla traditionella aktiviteter som Midsommarfirandet och Sjöviksdagen vid liv.  Utan er som medlemmar kan inte vår ideella förening fortsätta arbeta för ett levande och gemensamt Sjövik!