Hembygdsstugan

hembygdstuganHembygdsstugan finns inom skolområdet och byggdes på 1920-talet för att tjäna som tvättstuga och bakstuga till lärarna, dass för skolbarnen samt som vedbod och förråd.
Östad Hembygdsförening bildades 1987 och eftersom huset nu tjänat ut och stod oanvänt upplät Lerums kommun det till Hembygdsföreningen 1990.