Östad Byväg

oostadbyvagUtefter Östad Byväg låg på 1600-talet 13 gårdar. När skiften genomfördes på 1700-talet flyttade gårdarna ut från byn. Första huset på höger sida är Missionskyrkan. Nästa hus på höger sida fanns på 1940-50 talet en liten manufakturaffär. Östad Byväg leder oss fram till Östad Kyrka.