Skatta Kvarn

skattakvarn”Skatta kvarn” ersatte mot slutet av 1800-talet en mängd mindre skvaltkvarnar som tidigare funnits vid gårdarna överallt längs vattendragen.
Kvarnen är den sista länken i ett över en halv mil långt dämningssystem av sjöar och åar, som sträckte sig ända upp till Stora Kangekärr på gränsen till Skepplanda socken, strax väster om Klevsjö loft.

vatten-till-skatta-kvarn