Årets Sjövikare 2021

2021

#Sjövik2020

#Sjövik2020 är en grupp som består av alla föreningar i Sjövik som har jobbat tillsammans för att utveckla bygden. En utvecklingsgrupp med ordförande i respektive förening, som samlats regelbundet för att samtala och agera i olika frågor. Det är mycket som åstadkommits på kort tid. Genom täta kontakter med Lerums kommun har vi fått ett nytt boende med 30 lägenheter. En multiarena för barn och ungdomar, En utbyggnad av fritidslokalen och ett bättre & vackrare torg. Den som hållit i denna grupp är Mattias Balkander.