Årets Sjövikare 2019

Thomas Svensson

Hans insatser gör honom onekligen till en av bygdens frontfigurer. Frågan är om någon tidigare pristagare har visat upp ett sådant brett engagemang.

Genom sitt foto- och historieintresse har han bidragit med kunskap och bildmaterial via sin hemsida Ostad.se, Östad hembygdsförening och diverse studiecirklar. Och via nätverket #Sjövik 2020 har han bland annat varit en drivande kraft i arbetet med ortens migrationsboenden.