Stationshuset

 

Stationshuset

Stationshuset byggdes omkring år 1900 av Axel Emil Karlsson från Småland. Han hade varit med och byggt flera stationshus och VGJ var angelägna att ha honom som byggherre. Han gifte sig med en Sjöviksflicka och de bosatte sig på Stenbergsgården. (Boningshuset är numera rivet)
Under järnvägstiden fanns i stationshuset en stor väntsal och expedition för järnvägen och posten. Övervåningen var tjänstebostad för stinsen.
Efter järnvägsepoken användes större delen av stationshuset som postlokal. 1994 flyttade biblioteket in. 1997 lades posten ner. Huset fungerar nu som bibliotek, områdes- och sammanträdeslokal för föreningar.
Vid 100-årsfirandet av järnvägens tillkomst gjorde kommunen iordning ett
torg, som fick namnet Bohlins torg efter den siste stinsen. Ett hjulpar från en järnvägsvagn pryder torget.
Rester av tågens vändskiva finns kvar en bit västerut på stationsområdet och åt andra hållet ett stycke bortanför busshållplatsen finns lastkajens stenmur bevarad. På marken ovanför stenmuren fanns ett godsmagasin. Till höger om godsmagasinet finns ett hus som från början användes som natthärbärge för tågpersonalen, allmänt kallat för Överliggningen.

vandskiva Resterna av vändskivan                                   

 

Gamla lastkajen och huset som förr var natthärbärge för tågpersonal. Den s.k. ”Överliggningen”

 

 

Kontaktuppgifter Föreningen Sjövik:
foreningen.sjovik@gmail.com