Östad Prästgård

prastgardenNuvarande byggnad tillkom 1907 under kyrkoherde Kristian Torins tid som tjänstgjorde 1892 till 1916. Han skrev dagbok och denna finns bevarad i Hembygdsstugan. Sedan 2010 hyrs huset ut till privatpersoner eftersom prästen redan hade annan bostad.