Östad skola

1855 fick Sjövik sin första skola – Östad Skola

Den gamla skolbyggnaden används fortfarande. Skolan fick sitt namn för att den ligger i anslutning till Östad by som var begynnelsen till Sjöviks samhälle. Läs mer om detta på länken: Om Sjövik (klicka här).

På 1970-talet ökade barnantalet i Sjövik så att de två skolbyggnaderna inte räckte till. Två baracker fick ställas upp och inredas till klassrum. 1974 fick skolan en stor och fin idrottshall.

På 1950-talet hade barnantalet ökat såpass mycket att ytterligare en skolbyggnad behövdes. Då byggdes skolans gula tegelbyggnad. Den stod klar 1956.

1970 behövdes ännu fler utrymmen, de två skolbyggnaderna räckte inte till. En röd paviljong kom på plats och inreddes med klassrum. 1974 fick skolan även en stor och fin idrottshall. Vår sista byggnad, det gråa huset, som tillkom 2020, är en tillfällig byggnad som rymmer klassrum och personalutrymmen.

Östad skola är från och med läsåret 2022-2023 en F-6-skola och här går ca 160 elever. Från årskurs 7 åker de flesta barnen till någon av de tre grundskolorna i Gråbo som heter Lekstorp, Ljungvik och Röselid. Gråbo ligger cirka 1 mil från Sjövik med bra bussförbindelser.

Östad skola har också fritidsverksamhet med ett fritidshem där elever från förskoleklass

upp till åk 4 går.

Sjöviks förskola

Det finns idag en förskola nere i samhället i Sjövik. Förskolan heter Björkhyddan och den har fyra avdelningar. Barnen går där från 1 års ålder fram tills det är dags att börja i förskoleklass uppe på Östad skola.

Bland mycket annat kan du läsa följande på Östad skola hemsida:

Demokratins principer

Varje elev ska ha kunskap om och omfattas av demokratins principer och de ska få utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. De ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolans verksamhet. Skolan är både en förberedelse för elevernas aktiva deltagande i samhällslivet och en verksamhet för deras eget ansvarstagande och inflytande.

Bästa för barnet

På varje skola och kring varje elev ska det finnas ett förtroendefullt samarbete mellan skolan och vårdnadshavare för att gemensamt ge barnet de bästa förutsättningarna att lyckas med sin utbildning och utveckling.

Du kan få reda på mer information om Östad skola på följande länk:
https://lerum.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskolor-och-fritidshem/grundskolor/grabo-och-sjoviks-kommunala-grundskolor/ostad-skola

Text och bild Margareta Levegård