Kolerakyrkogården

kolerakyDen 14 november 1831 fattades ett beslut att anlägga en särskild kolerakyrkogård, som skulle invigas och hägnas med dubbel stenmur.
Den 4 augusti hade ett rykte att ”kolera” eller en därmed besläktad sjukdom brutit ut i Göteborgs kustområde. Den 10 augusti1834 fastställdes beslutet om att anlägga en begravningsplats på Östad Hed.
Inom en månad kom denna att tas i bruk.
Hemmansägare Anders Börjesson var endast 54 år gammal då han den 7 september hastigt insjuknade och dog samma dag. Sjukdomens förlopp tydde på kolera (han hade diarré, kräkningar och krampanfall).
Man visste inte med säkerhet om han dog i kolera. Det beslutades att Anders Börjesson på den utsedda begravningsplatsen skulle gravsättas. Invigningen av denna skedde klockan 16.00 samma dag. Klockan 05.00 på förmiddagen därpå skulle kistan senast vara nedsatt.
Det blev aldrig någon epidemi.
Källa: Ur tre socknars krönika Av: C. M. Bergstrand, Bror Andersson