Företagshuset

foretagshuset1963 startade A-Betong tillverkning av byggelement i betong i Sjövik.  Det betydde arbetstillfällen för 50 – 60 personer. HSB-lägenheter byggdes 1965 för att familjer flyttade till samhället och behövde bostad. A-Betong köptes senare av Skanska. Fram till mitten av 1980-talet var kontoret inrymt i fabriken. Att flytta till nya moderna lokaler i det som idag kallas Företagshuset var säkert ett lyft för personalen.
Skanska lade ner fabriken, och huset stod sedan tomt en tid tills lokaler hyrdes ut till småföretag, och huset döptes om till Företagshuset. I dag äger Skrotfrag AB fabriken och Företagshuset. Eftersom de själva inte behöver lokalerna i Företagshuset hyrs de ut och hyresgäster i dag är bl.a. Röda Korset Sjövik/Östad med Second Hand och en Pizzeria.