Trafikgruppen rapporterar

Trafikgruppen har nu fått svar från Trafikverket i frågan om trafiksituationen på väg 190 och de säger så här vad gäller Fartkameror och Räcke utanför Hagströms Lanthandel:

Fartkameror

Det är hård konkurrens mellan de platser som föreslagits avseende fartkameror och i denna omgång så har vi inte fått någon tilldelning av kameror mellan Hagströms affär och Östad skola. Vi fortsätter dock att arbeta för kameror på platsen.

Räcke vid affären

Vi har tyvärr inte kunnat finna en lösning som inte påverkar tillgängligheten till butiken och bensinstationen. Det är därför inte aktuellt med ett räcke på platsen ifråga.

Trafikgruppen kommer att återupptar sitt arbete i vägfrågan så fort Coronapandemin tillåter det

Sjöviksdagen den 31 augusti

Välkomna till Sjöviksdagen den 31 augusti mellan 10-14 på Bohlins torg

Vi firar i år Lerums kommun som fyller 50 år

På programmet hållpunkter

  • 10:00 Inledning och välkomsttal av Föreningen Sjöviks ordförande

  • 10:30 Barnteater, ” När månen försvann ” max 40 platser, biljetter (gratis) delas ut från 9:30

  • 11:15 Trollkarl, Samuel Varg Magic Edutainer underhåller

  • 11:45 Fullt ös, musik med BeeJays

  • 12:00 Mannekänguppvisning Röda Korset, eventuellt Auktion av second hand varor ledd av Lerny Hermansson

  • 13:00 Lerum 50 år, Kommunfullmäktiges ordförande Ingela Gyllesten

  • 13:10 Årets Sjövikare belönas för sina insatser av Föreningen Sjöviks ordförande

  • 13:15 musik med BeeJays

  • 14:00 Avslutning

Det kommer att serveras ”GRATIS” kalasfika under hela dagen.

Fiskdamm för de yngre.

Sjöviksmästerskap i pilkastning

Lotterier och mycket mer

Energi och klimatrådgivning

Fotoutställning

Best El informerar

Sagostund i Biblioteket

Varmt välkomna

Föreningen Sjövik

 

1969-2019

#Sjövik2020

#Sjövik2020 är en grupp som består av alla föreningar i Sjövik som tillsammans jobbar för att utveckla bygden. En utvecklingsgrupp med ordförande i respektive förening, samlas regelbundet för att samtala och agera i olika frågor. Det är mycket som åstadkommits på kort tid. Genom täta kontakter med Lerums kommun har vi fått ett nytt boende med 30 lägenheter. En multiarena för barn och ungdomar, En utbyggnad av fritidslokalen är på gång och vi kommer att få ett bättre och vackrare torg. Den som håller i denna grupp är Mattias Balkander. Vill du följa arbetet så gå in på #Sjövik2020 Facebooksida.

Multiarena
Nytt boende med 30 lägenheter
Gång och cykelväg

Sjöviksdagen

 

 

 

Bilder från 2017.

Röda Korset hade mannekänguppvisning av retrokläder.

Carbes Duo som består av David Carbe och Johan Walter, spelade svängig musik från scenen.

David Carbe och Johan Walter

Hembygdsföreningen bord

Scouterna serverade korv som grillades över elden.

Luftgevär var populärt

Här fanns bord med försäljning.

Emanuel får pris som årets Sjövikare

Torgdagen lördagen den 2 september 2017 hölls på Bohlins torg mellan kl 10.00-14.00 Solen sken och det var många besökare. Här fanns möjlighet att att köpa en stor grilltallrik eller en korv. Det fanns fika, chokladhjul, luftgevärsskytte, fiskdamm, och mycket annat. Röda Korset hade mannekänguppvisning och Carbes Duo spelade. Emanuel Furbacken fick pris som årets Sjövikare.

 

 

Östad skola

 

1855 fick Sjövik sin första skola – Östad skola
Den gamla skolan används fortfarande tillsammans med ytterligare en skolbyggnad som stod klar 1956. Skolan fick sitt namn för att den ligger i anslutning till Östad by som var begynnelsen till Sjöviks samhälle. Läs mer om detta på länken: Sjövik i huvudmenyn.

På 1970-talet ökade barnantalet i Sjövik så att de två skolbyggnaderna inte räckte till. Två baracker fick ställas upp och inredas till klassrum. 1974 fick skolan en stor och fin idrottshall

Sjöviks Förskola
Det finns 2 förskolor i Sjövik. De heter Björnen och Björkhyddan och ligger båda nere i Sjövik men tillhör Östad skola. Här får barnen gå från 1 års ålder fram tills det är dags att börja i förskoleklassen.

Dagbarnvårdare
Det finns tre dagbarnvårdare i Sjövik.

Förskoleklass samt klass 1 till 5
På Östad skola går cirka 110 elever fördelade på Förskoleklass till årskurs 5.
Från årskurs 6 åker de flesta barnen till någon av de tre grundskolorna i Gråbo som heter Lekstorp, Ljungvik och Röselid. Gråbo ligger cirka 1 mil från Sjövik med bra bussförbindelser.

Skolans matsal

På Östad skola får barnen äta riktig hemlagad mat. I stort sett lagas all mat från grunden i matsalens kök. Alla barnen äter inte samtidigt utan maten serveras i 4 omgångar. Detta bland annat för att ge barnen en lugnare miljö under måltiden.

Fritidsverksamhet
Östad skola har också fritidsverksamhet som består av fritidshem och fritidsklubb.

Bland mycket annat kan du läsa följande på Östad skolas hemsida:

Demokratins principer
Varje elev ska ha kunskap om och omfattas av demokratins principer och de ska få utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. De ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolans verksamhet. Skolan är både en förberedelse för elevernas aktiva deltagande i samhällslivet och en verksamhet för deras eget ansvarstagande och inflytande.

Bästa för barnet
På varje skola och kring varje elev ska det finnas ett förtroendefullt samarbete mellan skolan och vårdnadshavare för att gemensamt ge barnet de bästa förutsättningarna att lyckas med sin utbildning och utveckling.

Du kan få mer information om Östad skola på följande länk:
http://www.lerum.se/Skolsidor/Ostads-enhet/Ostad/ostad_skola/

Midsommarfirande

Midsommarafton på Bohlins torg kl 13.00-15.00  2019

Vi börjar med att tillsammans löva stången på torget, torsdag kl 18.00  Alla barn som hjälper till får en glass. Firandet på torget börjar kl 13.00 på midsommarafton med fika, lotterier, fiskdamm, luftgevär, pilkastning, choklad hjul o.s.v. Det blir dans kring majsången för alla som vill vara med.