EJ HÄMTADE VINSTER -SJÖVIKSDAGEN

Sjöviksdagen 26 augusti 2023!

Ej uthämtade vinster! Det blev många vinster kvar, men hoppas det beror på att man inte var med hela dagen. Många besökare var det trots regnet.Kolla om du har någon av nedan lotter

Gulorange lott serie L – 5kr/lottVarukorg till lott nr 82

Gulorange lott serie L – 5kr/lottVarukorg till lott nr 87

Rosaprickig lott serie P – 5kr/lott1/2 kg kaffe till lott nr 89

Ljusgrön randig lott serie Q – 5kr/lott1/2 kg kaffe till lott nr 39

Har du någon av dessa lotter, så kan vinst hämtas hos Lisbeth Lindblad på Kronobergsvägen 15 i Sjövik.Telefon 0702-18 1954

Midsommar 2023

Trevlig fortsättning på midsommarhelgen och stort tack till alla som kom och gjorde vår dag till en glad och trevlig dag.

Vi har en vinst kvar att lämna ut.Rosa lott serie J som i Johan nr 63.
Vinst en chokladkaka.

foreningen.sjovik@gmail.com

Östad skola

 

1855 fick Sjövik sin första skola – Östad skola
Den gamla skolan används fortfarande tillsammans med ytterligare en skolbyggnad som stod klar 1956. Skolan fick sitt namn för att den ligger i anslutning till Östad by som var begynnelsen till Sjöviks samhälle. Läs mer om detta på länken: Sjövik i huvudmenyn.

På 1970-talet ökade barnantalet i Sjövik så att de två skolbyggnaderna inte räckte till. Två baracker fick ställas upp och inredas till klassrum. 1974 fick skolan en stor och fin idrottshall

Sjöviks Förskola
Det finns 2 förskolor i Sjövik. De heter Björnen och Björkhyddan och ligger båda nere i Sjövik men tillhör Östad skola. Här får barnen gå från 1 års ålder fram tills det är dags att börja i förskoleklassen.

Dagbarnvårdare
Det finns tre dagbarnvårdare i Sjövik.

Förskoleklass samt klass 1 till 5
På Östad skola går cirka 110 elever fördelade på Förskoleklass till årskurs 5.
Från årskurs 6 åker de flesta barnen till någon av de tre grundskolorna i Gråbo som heter Lekstorp, Ljungvik och Röselid. Gråbo ligger cirka 1 mil från Sjövik med bra bussförbindelser.

Skolans matsal

På Östad skola får barnen äta riktig hemlagad mat. I stort sett lagas all mat från grunden i matsalens kök. Alla barnen äter inte samtidigt utan maten serveras i 4 omgångar. Detta bland annat för att ge barnen en lugnare miljö under måltiden.

Fritidsverksamhet
Östad skola har också fritidsverksamhet som består av fritidshem och fritidsklubb.

Bland mycket annat kan du läsa följande på Östad skolas hemsida:

Demokratins principer
Varje elev ska ha kunskap om och omfattas av demokratins principer och de ska få utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. De ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i skolans verksamhet. Skolan är både en förberedelse för elevernas aktiva deltagande i samhällslivet och en verksamhet för deras eget ansvarstagande och inflytande.

Bästa för barnet
På varje skola och kring varje elev ska det finnas ett förtroendefullt samarbete mellan skolan och vårdnadshavare för att gemensamt ge barnet de bästa förutsättningarna att lyckas med sin utbildning och utveckling.

Du kan få mer information om Östad skola på följande länk:
http://www.lerum.se/Skolsidor/Ostads-enhet/Ostad/ostad_skola/

Trafikgruppen rapporterar

Trafikgruppen har nu fått svar från Trafikverket i frågan om trafiksituationen på väg 190 och de säger så här vad gäller Fartkameror och Räcke utanför Hagströms Lanthandel:

Fartkameror

Det är hård konkurrens mellan de platser som föreslagits avseende fartkameror och i denna omgång så har vi inte fått någon tilldelning av kameror mellan Hagströms affär och Östad skola. Trafikverket fortsätter dock att arbeta för kameror på platsen.

Räcke vid affären

Trafiverket har tyvärr inte kunnat finna en lösning som inte påverkar tillgängligheten till butiken och bensinstationen. Det är därför inte aktuellt med ett räcke på platsen ifråga.