Östad skola

ostadskolanyDen gula tegelbyggnaden togs i bruk 1956. Det fanns då redan en gammal skolbyggnad i rött trä som är från 1851 och fortfarande är i bruk. Från början fanns i den byggnaden bostad för lärare på övervåningen.
I början på 1970-talet ökade barnantalet i Sjövik så att de två skolbyggnaderna inte räckte till. Två baracker ställdes upp och inreddes till klassrum. 1974 fick skolan en Idrottshall.