Sjöviks första skola togs i bruk 1855

ostadskola

Sjöviks första skola togs i bruk 1855 och används fortfarande tillsammans med den gula tegelbyggnaden som också är skolans huvudbyggnad. Skolan heter då som nu Östad skola och ligger i anslutning till Östad by.
Från början fanns i skolans övervåning en bostad för lärare men den används inte längre.