Trafikgruppen rapporterar

Trafikgruppen har nu fått svar från Trafikverket i frågan om trafiksituationen på väg 190 och de säger så här vad gäller Fartkameror och Räcke utanför Hagströms Lanthandel:

Fartkameror

Det är hård konkurrens mellan de platser som föreslagits avseende fartkameror och i denna omgång så har vi inte fått någon tilldelning av kameror mellan Hagströms affär och Östad skola. Trafikverket fortsätter dock att arbeta för kameror på platsen.

Räcke vid affären

Trafiverket har tyvärr inte kunnat finna en lösning som inte påverkar tillgängligheten till butiken och bensinstationen. Det är därför inte aktuellt med ett räcke på platsen ifråga.