Leaderprojekten beviljades

Sjövik fick JA till bägge Leader-projekten.

Projekt ”Upplev Sjövik/Östad” syftar till att lyfta fram de natur- och kulturhistoriska värdena i Sjövik och Östad för i första hand invånarna och i andra hand turisterna. Vi kommer att ta fram guidehäften till intressanta platser och genomföra guidade promenader. Vi kommer att ha utställningar med olika teman i Skanska gamla kontorshus m m. Det kommer också att bli ett litet retromuseum i Skanskas lokaler.

Läs mer…