Historik om Föreningen Sjövik av Margareta Levegård.

Lite historik om Föreningen Sjövik.
Föreningen Sjövik startade som en informell förening i slutet av 1980-talet. Den 7/11 1990 bildades föreningen formellt efter önskemål från politiker och
Sjöviksbor under ett stormöte i lokalen. Föreningen Sjöviks huvuduppgift skulle vara att samla önskemål från invånarna i Sjövik/Östad och vara ett språkrör
gentemot kommunens politiker och andra beslutsfattare.

Några av Föreningens första projekt:
-Framtagande av Föreningens logotype
-Torgdagar i Sjövik
-Sjöviksbladet
-Belysning på stationsområdet
-Stoppa nedläggningen av posten
-Trottoar mellan Sjöviks Handel och Stationsområdet
-Stoppade mörkläggningen av Sjövik

Vill du läsa mer? klicka här

Historik om föreningen Sjövik