Historik om Föreningen Sjövik av Margareta Levegård.

Lite historik om Föreningen Sjövik.
Föreningen Sjövik startade som en informell förening i slutet av 1980-talet. Den 7/11 1990 bildades föreningen formellt efter önskemål från politiker och
Sjöviksbor under ett stormöte i lokalen. Föreningen Sjöviks huvuduppgift skulle vara att samla önskemål från invånarna i Sjövik/Östad och vara ett språkrör
gentemot kommunens politiker och andra beslutsfattare.

Några av Föreningens första projekt:
-Framtagande av Föreningens logotype
-Torgdagar i Sjövik
-Sjöviksbladet
-Belysning på stationsområdet
-Stoppa nedläggningen av posten
-Trottoar mellan Sjöviks Handel och Stationsområdet
-Stoppade mörkläggningen av Sjövik

Vill du läsa mer? klicka här

Historik om föreningen Sjövik

Vi behöver dig!

Nu har nog de flesta i Sjövik fått vårt utskick i brevlådan!

Vår uppgift!

Föreningen ska bevaka och utveckla Sjöviksbygdens kulturella särdrag.
Barntillsyn, kommunikationer, skola, äldrefrågor, turism och kultur är några av de frågor vi hanterar, Föreningen ska också ta till vara Sjöviksbornas intressen och vara en länk mellan politiker, tjänstemän och invånare i Sjövik/Östad.

Vad vi gör:

Arrangerar Midsommarfirande. Sjöviksdagen den 16 aug med aktiviteter till Retro-dagen som är samma dag.
Utser årets ”Sjövikare”
Arbetar för att förbättra Sjövik för dess invånare och för att sätta Sjövik på kartan som en attraktiv plats att bo på.

Vad vill du att vi gör?

Tips och idéer på aktiviteter eller frågor att driva är du välkommen med.
På vår hemsida kan du ta kontakt och skicka in dina förslag, synpunkter eller om du bara vill fråga om något.

Vi behöver dig!

Bli medlem i föreningen genom att klicka på länken på hemsidan, Bli medlem.
Du betalar en avgift på 100 kr/ år. Se uppgifter längst ner.
Genom att stödja föreningen hjälper du till att hålla traditionella aktiviteter som midsommarfirandet vid Bohlins torg

och Sjöviksdagen vid liv.
Utan er som medlemmar kan inte vår ideella förening fortsätta arbeta för ett levande och gemensamt Sjövik!

Läs mer…

Leaderprojekten beviljades

Sjövik fick JA till bägge Leader-projekten.

Projekt ”Upplev Sjövik/Östad” syftar till att lyfta fram de natur- och kulturhistoriska värdena i Sjövik och Östad för i första hand invånarna och i andra hand turisterna. Vi kommer att ta fram guidehäften till intressanta platser och genomföra guidade promenader. Vi kommer att ha utställningar med olika teman i Skanska gamla kontorshus m m. Det kommer också att bli ett litet retromuseum i Skanskas lokaler.

Läs mer…

Årsmöte med Smörgåstårta!

Så var det dags igen! Härliga tider!

FÖRENINGEN SJÖVIK
håller sitt sedvanliga årsmöte – dit alla och envar är välkomna! – i Sjövikslokalen torsdagen den 23 februari 2012 klockan 19.00.
Årsmötet kommer att behandla de årligen återkommande frågorna som redovisning av verksamhetsåret , ekonomin osv. Så skall en ny styrelse väljas förståss.

Läs mer…

Vem blir Årets Sjövikare 2010?

Under många år har Föreningen Sjövik utsett en person till Årets Sjövikare. Man har haft intentionen att tacka och uppmuntra den utsedda personen för hennes eller hans betydelse för Sjövik. På det sättet har Föreningen både gjort personen synlig och genom artikel och foto i Lerums Tidning dragit läsarnas uppmärksamhet till Sjövik. Se vem som fått utmärkelsen genom åren klicka på nyheter uppe på menyraden här ovan. Vem vill Du se som Årets Sjövikare?
av Maurits Pettersson