Projekt 2021

Följande arbetar Föreningen Sjövik med under året:

  • Midsommarfirandet på Bohlins Torg.
    INSTÄLLT PGA COVID-19
  • Sjöviksdagen på Bohlins Torg.
    Tid: Vi återkommer
  • Årets Sjövikare.

Information om #Sjövik2020

Den 21 januari 2015 bjöd Sjöviks SK in Sjöviksbor till ett framtidsmöte. Bland 35 idéer fanns skapandet av en ordförandegrupp; en plattform för dialog med företrädare för ortens samtliga föreningar. Uppdraget är att stämma av kommande aktiviteter, söka samordningseffekter och jobba gemensamt mot politiker. Syftet: Sjöviks bästa.
Ett första möte, med tolv närvarande föreningar, genomfördes i Sjövikslokalen
den 19 februari 2015. Senare beslöts bland annat att bjuda in kommunalråden till Sjövik. Det skedde 6 oktober 2015, där gruppen, till kommunalrådens uppskattning, presenterade ett antal framtidsförslag för Sjövik/Östad.

Vid mötet 22 februari 2016 byttes namn på gruppen till #Sjövik2020. Syftet är att fram till 2020 gemensamt driva ett antal prioriterade projekt i mål.

Bland prioriterade projekt märks bostadsbyggande, fritidsgård, utveckling av Bohlins
torg, multiarena vid Lokalen.

För aktuell information se Hänt i Sjövik till höger på hemsidan.