Vi behöver dig!

Nu har nog de flesta i Sjövik fått vårt utskick i brevlådan!

Vår uppgift!

Föreningen ska bevaka och utveckla Sjöviksbygdens kulturella särdrag.
Barntillsyn, kommunikationer, skola, äldrefrågor, turism och kultur är några av de frågor vi hanterar, Föreningen ska också ta till vara Sjöviksbornas intressen och vara en länk mellan politiker, tjänstemän och invånare i Sjövik/Östad.

Vad vi gör:

Arrangerar Midsommarfirande. Sjöviksdagen den 16 aug med aktiviteter till Retro-dagen som är samma dag.
Utser årets ”Sjövikare”
Arbetar för att förbättra Sjövik för dess invånare och för att sätta Sjövik på kartan som en attraktiv plats att bo på.

Vad vill du att vi gör?

Tips och idéer på aktiviteter eller frågor att driva är du välkommen med.
På vår hemsida kan du ta kontakt och skicka in dina förslag, synpunkter eller om du bara vill fråga om något.

Vi behöver dig!

Bli medlem i föreningen genom att klicka på länken på hemsidan, Bli medlem.
Du betalar en avgift på 100 kr/ år. Se uppgifter längst ner.
Genom att stödja föreningen hjälper du till att hålla traditionella aktiviteter som midsommarfirandet vid Bohlins torg

och Sjöviksdagen vid liv.
Utan er som medlemmar kan inte vår ideella förening fortsätta arbeta för ett levande och gemensamt Sjövik!

Styrelsen

•Ordförande Ove Einebrant
073-501 0240
ove.einebrant@gmail.com
•Kassör Dan Ehrencrona
070-287 3725
mjornum_dan@telia.com
•Sekreterare Lisbeth Lindblad
070-218 1954
lisbet.lindblad@telia.com
•Övriga ledamöter Lars Andrén, Lerny Hermansson, Sten Lindblad, Sara Sroka, Sofia Samuelsson, L-P Andersson, Per Abrahamssson, Andreas Lundberg
•Vår hemsida: foreningensjovik.seoch vi finns även på Facebook.
Medlemsavgift 100:-/år
pg 457 5195-5. Kontaktansvarig är vår Kassör Dan Ehrencrona och vår ordförande Ove Einebrant.