Till Trafikverket och Lerums Kommun

P1070444

 

”Föreningen Sjövik” är en opolitisk och ideell förening. Vi representerar en stor del av de boende i Sjövik. Vår uppgift är att verka för att frågor som är av allmänt intresse och viktiga för Sjövik uppmärksammas och åtgärdas.

Vid Sjöviks Centrum ligger vårt bibliotek, Bohlins Torg, vidare via väg 1955 i riktning mot väg 190 finner vi bl.a. Sjövikslokalen, särskilt boende och fritidsgården. Vid korsningen ca 1 km norrut Sjöviksvägen/väg 190 ligger Sjöviks enda livsmedelsaffär observera att detta är en sträcka där det är tillåtet att köra i 70 km.

Vidare om vi fortsätter mot Östads skola finner vi skyttebanan, kyrkan med kyrkogård, idrottsplatsen och vandringsleder.

 

Ärendet

För att ta sig till någon av ovan nämnda och flitigt frekventerade platser, till fots eller med cykel, måste man färdas på en smal, hårt trafikerad och delvis mörk väg. Incidenter hör till ordningen för dagen! Flera tillbud har uppmärksammats till styrelsen i Föreningen Sjövik

Frågan är tillskapandet av en sammanhängande säker gång och cykelväg från Sjöviks centrum ”väg 1955” via korsningen med väg 190 och därifrån till Östads kyrka.

Det är av yttersta vikt att vi så snart som möjligt, innan en svår olycka inträffar får en bra lösning på problemet för gående och cyklister!

Bifogat och i samma ärende finns brev från Sjöviks Föräldraförening, från rektorn Östads skola, Centerpartiet samt Svenska Kyrkan.

Socialdemokraterna Stora Lundby/Östad stödjer vårt ärende men bifogar ingen skrivelse just nu. Kan ordnas om så önskas.

 

Med vänlig hälsning
Kontaktperson
Lars Andrén
Bokövägen 12

443 45  Sjövik
tel 0302-433 35

{yoogallery src=[/images/stories/blandat/20110327] width=[80] height=[75] title=[Bilder från dagens möte med Lerums Tidningen ang skrivelsen till Trafikverket och Lerums Kommun.. Foto Bengt Samuelsson.]}