Skrivelse om cykelväg inlämnad till Trafikverket

Föreningen har i samverkan med ett antal andra föreningar i Sjövik och politiska partier inlämnat en begäran om utbyggnad av cykelväg från Sjöviks lokalen till Östad skola. Nyheter följer!