#Sjövik2020

#Sjövik2020 är en grupp som består av alla föreningar i Sjövik som tillsammans jobbar för att utveckla bygden. En utvecklingsgrupp med ordförande i respektive förening, samlas regelbundet för att samtala och agera i olika frågor. Det är mycket som åstadkommits på kort tid. Genom täta kontakter med Lerums kommun har vi fått ett nytt boende med 30 lägenheter. En multiarena för barn och ungdomar, En utbyggnad av fritidslokalen är på gång och vi kommer att få ett bättre och vackrare torg. Den som håller i denna grupp är Mattias Balkander. Vill du följa arbetet så gå in på #Sjövik2020 Facebooksida.

Multiarena
Nytt boende med 30 lägenheter
Gång och cykelväg