Sjövik – något att uppleva!

Sjövik vill presentera sig för omvärlden. Det tycker i alla fall många av ortens föreningar. Det finns planer på att göra vandringsleder utöver de som redan finns där man kan få uppleva Sjövik / Östad, naturen, terrängen. En vandring ger upplevelser av olika slag. Risvedenloppet ger sin. Vandringen en annan.

På olika orter i Sverige finns "Hälsans stig" och där finns möjligheter att stärkas som människor fysiskt och mentalt. Andra går de urgamla pilgrimslederna och får där kanske sina andliga upplevelser, som stärker människan till kropp och själ. Några har gått mellan Östad och Stora Lundby som en pilgrimsvandring. Andra har regelbundet vandrat Risvedenleden i något man kallar Gå bra och Må bra gudstjänster. Det här är alltså något för vår bygd också!

Ja, vi tror att Sjövik är något att uppleva! Trakten är vacker och omväxlande med skogar och sjöar, åkrar och ängar. I Leaderprojektet tänker man sig att ge ut ett häfte som presenterar Sjövik / Östad på ett trevligt sätt. Guiden kan man dela ut eller sälja till turister och besökare av alla slag.
Maurits Pettersson