På gång just nu.

Aktuella frågor som vi arbetar med just nu är:

  • Gång och cykelväg mellan centrum och Östads Skola, förbättrad fritidsgård.
  • Äldreboende med vårdstöd och förbättrade kommunikationer.

Har du någon fråga du tycker är viktig kontakta oss för diskussion eller skriv ett mail.