Leaderprojekten beviljades

Sjövik fick JA till bägge Leader-projekten.

Projekt ”Upplev Sjövik/Östad” syftar till att lyfta fram de natur- och kulturhistoriska värdena i Sjövik och Östad för i första hand invånarna och i andra hand turisterna. Vi kommer att ta fram guidehäften till intressanta platser och genomföra guidade promenader. Vi kommer att ha utställningar med olika teman i Skanska gamla kontorshus m m. Det kommer också att bli ett litet retromuseum i Skanskas lokaler.

Det andra projektet är ännu mer spännande. Det finns en nystartad förening i Sjövik som, om alla kontakter med kommunen går i lås, kommer att bygga ett ”halmskepp”. Något motsvarande finns ännu inte, men det finnns ”jordskepp” som byggs med samma mål, men med annat material. Målsättningen är att byggnaden skall bli helt självförsörjande och inte behöva vara inkopplat på kommunens el-, vatten-, och avloppsnät. Byggnaden skall användas som en mötesplasts för alla i Sjövik, t ex som café, pysselverkstad, möteslokal mm. Där kommer också att finnas en liten park runt huset för odling av växter enligt permakulturprincipen.