Kom och delta imorgon, 15/10 i Östad skola.

Hur kan vi tillsammans utveckla området längs väg 190?

Väg 190 skär genom kommunerna Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Längs med vägen finns ett spännande stadsnära landskap med bebyggelse, odlingsmark och naturområden. Området är utpekat som angeläget för hela Göteborgsregionen att ta tillvara och utveckla. Hur planeras ett sådant landskap utifrån de utmaningar och den omställning samhället står inför? Hur ser en planering ut som ger möjlighet till nya näringar? Hur drar man nytta av de kunskaper som finns hos invånarna i området. Västarvet/Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommunerna, Göte- borgsregionens kommunalförbund, Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen initierat en utvecklingsprocess 2014-2020 med målet att utveckla området till ett modellområde för hållbar utveckling, kanske ett framtida biosfärsområde. Vi vill träffa dig som har idéer och kunskap! Har du ideér om hur natur- kulturturism, odling, kommunikationer kan utvecklas, eller något annat som drar nytta av landskapets förutsättningar – välkommen till våra framtidsmöten längs vägen i oktober.
7 oktober 18.30 – 21, Lärjeåns Trädgårdar
15 oktober 18.30 – 21, Östads skola
23 oktober 18.30 – 21, Mellby VästergårdVästarvet bjuder på fika och inspiration. För att planera fika vill vi gärna att du anmäler dig senast en vecka innan på www.vastarvet.se/anmalningar