Kallelse till ÅRSMÖTE den 24/2 2016

Välkommen till Missionskyrkan i Östad på årsmöte den 24 februari klockan 19.00 

På programmet

  • Vi kommer att visa de förslag som ordförandegruppen tagit fram för att utveckla olika områden i Sjövik ur ett föreningsperspektiv. Dina synpunkter är viktiga för nästa fas. Ordförandegruppen består av representanter för samtliga föreningar i Sjövik/Östad.
  • Årsmötessammanträde
  • Föreningen Sjövik bjuder på fika

Välkomna!