Jordskepp i Sjövik!?

Jordskepp i Sjövik! Vad är det? Rymdskepp har man hört talas om, men ”Jordskepp”? Men tittar man in och ”googlar” på ordet dyker något spännande upp. Det finns en idé om att bygga ett Jordskepp i Sjövik. Ansökan är skriven till Leader projket ”Göteborgs Insjörike” om det. Så här skriver man bland annat i ansökan:

”Planen är att bygga ett hus, en hybrid av ett s.k. jordskepp med halmbalsteknik implementerad. Ett jordskepp är ett ”passivt” hus. En byggnad som är konstruerad av naturliga och återvunna material och är självförsörjande på både el och vatten. Byggnadens konstruktionsteknik har sin grund i permakultur, vilket i korthet bygger på ett ekologiskt helhetstänkande där man inte belastar miljön utan utnyttjar de naturliga flöden som finns på platsen.

Det finns många sådana byggen runt om i världen. I Sverige byggs det just nu Falköping ett privat experimentbygge baserat på arkitekten Micahel Reynolds klassiska Earthshipsdesign (Jordskepp) och i Skattungbyn påbörjas till våren ett bygge med Reynolds senaste design som inspirationskälla…
Den modell som vi vill bygga är som sagt en hybrid som Earthship Sweden kallar ”The Strawship” (Halmskeppet). Alla de självförsörjande aspekterna från Jordskeppsdesign avsedd för det skandinaviska klimatet och vars design även ska fungera som inspiratuionskälla för andra naturbyggare som vill bygga billiga, hållbara och självförsörjande hus i Sverige och resten av Norden.”

Visst låter det här riktigt spännande!
Maurits Pettersson