Föreningen Sjövik

”Föreningen Sjövik” bildades för ca tre decennier sedan av några engagerade Sjövik/Östadbor och i samförstånd med kommunen. Syftet var och är att bevaka Sjövik/Östadsbornas intressen i för dem viktiga frågor. Vi har under åren byggt upp en god dialog med kommunen.
Denna dialog är av stor vikt för att vi tillsammans med kommunen skall finna de bästa möjliga lösningarna i frågor berör Sjövik/Östad.

Vi är nog mest kända för att vi arrangerar Midsommarfirande, Sjöviks marknadsdag och vid behov också möten med våra kommun politiker och tjänstemän
Midsommar 2009 035
Ett exempel på ett sådant möte gällde t ex placeringen av ”särskilt boende” i Sjövik.  I en konstruktiv debatt mellan våra kommunpolitiker och Sjövik/Östadsborna fann vi tillsammans en bra placering av denna anläggning. Man lyssnade på oss!

Ju fler vi är ju starkare blir vi!

Är du inte redan medlem föreslår vi att du blir det. Vårt postgiro-nr finner du här.

Välkommen.

Föreningen Sjövik