Midsommarfirandet 2016

Midsommarfirandet började med regn på Bohlins torg när majstången var redo för att lövas på torsdagskvällen. Men ändå kom det ett 15 tal glada barn med föräldrar,  som iklädda regnkläder ivrigt deltog i arbetet med blommorna och bladen. Som lön fick man varsin glass.

På midsommarafton sken solen och det blev ett ovanligt varmt firande. En stor del av sjöviksborna var samlade och många dansade kring stången till de traditionella sångerna. Dragspelet och musiken sköttes av Lasse Svensson från Östads säteri med stor skicklighet. Det var även lotteri, fiskdamm och servering.

Mot slutet klev två ungdomar, Linnea och Johan upp på scenen och framförde några uppskattade sånger. Det var säkert många som nöjda gick hemåt och fortsatte midsommarfirandet. Föreningen Sjövik tackar alla som deltog i firandet och ser fram emot Sjöviksdagen den 3 september.

Protokoll årsmöte i Föreningen Sjövik 2016

Föreningen Sjövik

Tid: Torsdag den 22 februari 2018 kl. 19.00
Plats: Biblioteket i Sjövik
Protokoll Årsmöte i Föreningen Sjövik                                                                                                                                               

 

   

 

1.
Mötets öppnande:
Ove Einebrant öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet inleds med fika.
Kommentar: (Före årsmötet hölls info. av Mattias Balkander Ämne: ”Vad är på gång i Sjövik 2018”. Intressant och bra framfört!!)
2.
Närvarande: 
3.
Val av mötesfunktionärer:
Ordförande för mötet: Ove Einebrant
Sekreterare: Sven Hultgren
Justerare: Heidi Carlsson Asplund
4.
 
Godkännande av kallelse samt föredragningslista:
Kallelsen samt föredragningslistan godkändes.
5.
Årsberättelse 2017 samt bokslutsrapport:
Förenings ordförande Ove föredrog Årsberättelsen för verksamhetsåret 2017 den kommer att bifogas protokollet.
Bokslutsrapporten gicks igenom av föreningens kassör Dan Ehrencrona. Rapporten visar på att 2017 var ett mycket bra år med ett överskott på 13751,50 kronor. Vi var165 familjemedlemmar under år 2017.
6.
Revisionsberättelse:
Revisionsberättelsen skulle här ha dragits av revisorn, som ej kunde närvara.Rapporten hade därför överlämnats till föreningens kassör som föredrog den. Revisionen hade ingen erinran mot det gångna året utan föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas protokollet.
Stämman beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
7.
Medlemsavgift för 2019:
Förslaget om oförändrad medlemsavgift beslutades till 100: -/hushåll.
8.
Val av antal styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018V
Valberedningen fastslog att styrelsen ska minst bestå av 1ordf. och 7 ledamöter.
9.
Val av ordförande för Föreningen Sjövik, samt övriga ledamöter:
Ordförande: Ove Einebrant väljs på 1 år. Ove informerar samtidigt att han ämnar
avgå efter detta år.
Ledamöter: Kvar på 1år Dan Ehrencrona, Lerny Hermansson, Sven Hultgren
och Anna-Lena Emanuelsson. På två år Bengt Samuelsson, Jörgen Menzel,
Toril Grastvedt . De nya hälsades välkomna i styrelsen!
Per Abrahamsson har meddelat att han hjälper till vid arrangemang men har svårt att komma på styrelsemöten. Sune Gyllesten och Marianne Bäckström tänker sig att vara behjälplig vid behov.
10.
Val av revisor samt ersättare:
Revisor: Christer Palm valdes till ordinarie revisor, Till revisorssuppleant: valdes Bo Dockered
11.
Val av valberedning:
Heidi Carlsson-Asplund, Margareta Levegård fortsätter i valberedningen.
Inger Adolfsson ny
12.
Övriga frågor:
Hemsidan
Heidi Carlsson-Asplund, Margareta Levegård, Ove Einebrant fortsätter att
jobba vidare (tillsammans med Hans Eliasson) med hemsidan.
Återvinningscentralen
Synpunkter   från PO Skoglund från förra årsmötet är inte genomarbetat.
Intresseregister
Även Lars Andren efterlysning av ett register. (Där man kan få kontakt med personer som kan hjälpa till med olika saker.) är inte upprättat.
#Sjövik 2020
Mattias Balkander informerade innan mötet om vad som händer i Sjövik .
  1. Idrottplatsen ligger på is
  2. Bohlins Torg, landskapsarkitekt arbetar med utformningen
  3. Lokalen ska byggas till och aktivivtetsparken planeras vidare.
  4. Gångväg till Hagströms lanthandel är snart färdigställd. Kommer att asfalteras efter snösmältningen.
     5. De nya lägenheterna som planerats är nu färdiga och inflyttning pågår
13.
Avslutning:
Ove avslutade mötet och tackade alla närvarande för ett bra möte.
Nästa möte hålls i Biblioteket torsdagen den 15 mars klockan 18:30
Vid protokollet:                                                        Ordförande:
Sven Hultgren                                                          Ove Einebrant
 
Justerare                                               
Heidi Carlsson Asplund
 
 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöviksgården

sjoviksgardenSjöviksgården

Sjöviksgården ligger vackert nere vid Mjörn. För att komma till gården tar man Sörviksvägen ner till parkeringen. Sjöviksgården byggdes 1939-1940 och visionen var att gården skulle vara en plats där barn och ungdomar kunde ha läger och träffas i en vacker miljö. Idag är gården fortfarande en lägergård och visionen står fast. Det är framför allt en plats för läger och kurser och det är främst ungdomsgrupper, skolor och kommuner som hyr gården. På sommaren lägger ångbåten Herbert från Alingsås till vid gårdens ångbåtsbrygga. Båten har reguljära turer men också bokade turer med grupper. Gården är tillgänglig för allmänheten om man vill ta en promenad ner till vattnet och njuta platsens vackra läge. Huvudman för gården är Equmeniakyrkan.

Hemsida: www.sjoviksgarden.nu

angbat1 angbat2

 

 

 

 

 

Ångbåten Herbert vid Sjöviksgårdens brygga

Risveden Terräng


Risveden Terräng betraktas sedan starten 2011 som ett av Västsveriges allra största, tuffaste och brantaste terränglopp. Klevsjöloft, loppet alldeles egna ”Vägg”, har en stigning på 28,6 procent och får den mest vältränade att pusta lite extra.

Loppet är känt för sina backar, sjöar och gåtfulla natur i naturreservaten Risveden och Rammdalen.

Risveden Terräng arrangeras av Sjöviks Sportklubb sedan 2011 och har sedan premiäråret gått från 534 startande, fördelat på tävlings- och promenadklass, till 991 nu senast.

Banans ursprungliga sträckning (2011-2014) mätte 17,7 kilometer, korrigerades 2015 till 18,7 kilometer för att nu, 2016, erbjuda 19,2 kilometer svettig naturupplevelse.

Start och mål är vid Sjöviks Idrottsplats i Lerums kommun.

2013 rankade tidningen Sportmagasinet Risveden Terräng som tvåa på listan över höstens stora löparutmaningar i Sverige.

99 procent av deltagarna 2013 såg Risveden Terräng som ett tufft terränglopp och gav evenenamget betyget 4,82 på en femgradig skala.

Risveden Terräng är sedan 2013 Lerums kommuns största återkommande idrottsevenemang för vuxna deltagare.

2014 var första året med speciella barnklasser, antingen 1,5 kilometer för de yngsta eller 3 kilometer för de något äldre.

2014 arrangerades första upplagan av Risveden Terräng Vinter och det genomförs årligen provlöpningar.

Hemsida – www.risvedenterrang.se/

Biblioteket i Sjövik

Biblioteket ligger i gamla stationshuset mitt i byn. Det är ett bibliotek som ska erbjuda medier och verksamhet utifrån lokala invånares önskemål. Det betyder att DU har stor möjlighet att påverka bibliotekets utformning. DU kan också arrangera föreläsningar och annat på biblioteket. Läs dagstidningar  tex. Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet mfl. helt gratis med hjälp av ditt bibliotekskort. 2000 tidningar från hela världen. Läs mer här.

biblioteket

Öppettider:

Tisdagar kl. 16.00 -19.00  med bemanning.

Du kan få tips om böcker, reservera böcker eller ställa frågor. Du kan registrera dig till Meröppet.

Meröppet

Onsdagar- söndagar kl. 6.00- 21.00 Meröppet utan personal

Meröppet innebär, att du som är över 18 år, kan komma in på biblioteket med hjälp av ditt lånekort och din pinkod. Ett lånekort är gratis. Du behöver visa legitimation. Du kan använda och låna av allt i biblioteket.

Totalt är biblioteket tillgängligt 75 timmar i veckan. Det är det minsta biblioteket i Sverige med Meröppet.

Du kan ordna möten med din förening, arbeta eller studera, läsa sagor för barnen eller sitta ner och läsa senaste numret av en tidskrift. Dessutom låna och lämna tillbaka i självbetjäningsautomaten.

IMG_0205 Du vet väl att du kan låna om och reservera på nätet Bibliotek.lerum.se (via ditt lånekort kan du läsa dagstidningar från hela världen gratis).

En iPad för katalogsökningar kommer snart att finnas.

Utbud

Barnavdelningen

Eftersom det är viktigt att satsa på barnen har barnavdelningen en central placering i biblioteket. Där hittar du bilderböcker, läsa lättböcker, kapitelböcker, hästböcker, ljudböcker och mycket annat.

I barnavdelningen finns också en föräldrahylla.

biblioteket3

Vuxenavdelningen

Du kan låna romaner och deckare. Spelfilm, dokumentärfilm, tidskrifter och ljudböcker. Faktaböcker om trädgård, kokböcker, resehandböcker och lokal litteratur om Sjövik för att nämna något.

Läsa på olika sätt

Har du ett läshinder så finns det talböcker, det vill säga böcker inlästa av Myndigheten för tillgängliga medier MTM. Det finns också lättlästa böcker för vuxna och böcker med extra stor stil.

”Det lilla biblioteket med det stora utbudet”

Biblioteket är litet, 94 kvadratmeter, och det betyder att utbudet är begränsat men du kan beställa från de andra biblioteken i Lerums kommun. Sök i katalogen bibliotek.lerum.se

Beställ det du vill ha och få det levererat till Sjövik. Att reservera kostar inget.

Du kan också fjärrlåna böcker från något annat bibliotek i Sverige och då kostar det 10 kronor. Du hämtar din beställning i Sjövik.

Arrangemang

”Vad gör din granne” är en populär föreläsningsserie där en invånare i Sjövik berättar om något spännande och överraskande som de arbetar med.

biblioteket2

Ytterligare arrangemang förekommer regelbundet. Håll koll i Lerums tidning på Föreningen Sjövik och Lerums biblioteks Facebooksida samt på affischer runt i byn.

Biblioteket har fibernätet och Wi-Fi med lösenord som finns anslaget i biblioteket.

 

Vad finns mera

I biblioteket finns en hjärtstartare.

biblioteket4

 

Röda Korset arrangerar språkkafé i biblioteket varje onsdag kl 16.30-19.00

Har du synpunkter och tankar om biblioteket så kontaktar du personalen.

Heidi Carlsson Asplund

Telefon 0302- 52 14 77

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Missionskyrkan

Missionskyrkan – Equmeniakyrkan

missionskyrkanMissionskyrkan i Sjövik har gamla anor från 1800-talet. Församlingen bildades 1872 och kyrkan byggdes av stockar från en riven ladugård. Den ligger uppe bakom Hagströms lanthandel, man svänger in vid tappen. Församlingen är fortfarande aktiv och har regelbundna gudstjänster varje söndag, ofta i samarbete med Svenska Kyrkan. En gång i månaden firar man gemensam gudstjänst. Gudstjänsterna är alltid offentliga och öppna för alla. Församlingen har också scouter som samlas på tisdagar.  2011 bildades ett nytt samfund när Baptistsamfundet, Metodisterna och Missionsförbundet gick samman och bildade Equmeniakyrkan. Därför heter församlingen idag Equmeniakyrkan i Sjövik.
Hemsida: www.sjovikmissionskyrka.se