Midsommarfirandet 2016

Midsommarfirandet började med regn på Bohlins torg när majstången var redo för att lövas på torsdagskvällen. Men ändå kom det ett 15 tal glada barn med föräldrar,  som iklädda regnkläder ivrigt deltog i arbetet med blommorna och bladen. Som lön fick man varsin glass.

På midsommarafton sken solen och det blev ett ovanligt varmt firande. En stor del av sjöviksborna var samlade och många dansade kring stången till de traditionella sångerna. Dragspelet och musiken sköttes av Lasse Svensson från Östads säteri med stor skicklighet. Det var även lotteri, fiskdamm och servering.

Mot slutet klev två ungdomar, Linnea och Johan upp på scenen och framförde några uppskattade sånger. Det var säkert många som nöjda gick hemåt och fortsatte midsommarfirandet. Föreningen Sjövik tackar alla som deltog i firandet och ser fram emot Sjöviksdagen den 3 september.

Protokoll årsmöte i Föreningen Sjövik 2016

Föreningen Sjövik

Tid: Onsdag den 24 februaril 2016 kl. 19.00
Plats: Sjöviks missionskyrka, Östad Byväg 5

 

 1. Mötets öppnande:
  Ove Einebrantöppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet inleds med fika.
 2. Närvarande:
  Se bifogad närvarolista
 3. Val av mötesfunktionärer:
  Ordförande för mötet: Ove Einebrant
  Sekreterare: Lerny Hermansson
  Justerare: Sven Hultgren
 4. Godkännande av kallelse samt föredragningslista:
  Kallelse samt föredragningslistan godkändes
 5. Årsberättelse 2015 samt bokslutsrapport:
  Föreningens ordförande Ove föredrog Årsberättelsen för verksamhetsåret 2015, den kommer att bifogas protokollet. Inga erinringar framfördes av stämman.
  Bokslutsrapporten gicks igenom av föreningens kassör Dan Ehrencrona, den visar på att 2015 var ett bra år med stort överskott. Vi var 124 familjemedlemmar under 2015.
 6. Revisionsberättelse:
  Revisionsberättelsen skulle här ha dragits av revisorn, som ej kunde närvara, rapporten hade därför överlämnats av föreningens kassör som föredrog den, revisionsberättelsen bifogas protokollet.
  Föreningen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 7. Medlemsavgift för 2017:
  Förslaget om oförändrad medlemsavgift beslutades av stämman och är då
  100 kr/hushåll
 8. Val av antal styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2016:
  Valberedningen föreslår 7 ordinarie ledamöten samt 2 ersättare.
  Under 2015 har Sara stoka, Andreas Lundberg, Sofia Samuelsson samt Sten Lindberg avgått. Sten avgick i samband med årsmötet.
 9. Val av ordförande för Föreningen Sjövik samt övriga ledamöten:
  Ordförande Ove Einebrant välj på ett år
  Ledamöter: Dan Erenkrona, Lerny Hermansson, Anna Löwenmark kvarstår, har ett år kvar.
  Nyval: Marianne Bäckström, Inger Adolfsson samt Bengt Samuelsson välj på två årsom ordinarie ledamöter.
  Ersättare: Per Abrahamsson samt Sven Hultgren väljs på 1 år.
 10. Val av revisor samt ersättare:
  Revisor: Christer Palm väljs till ordinarie, revisorsuppleant: Bo Dockered
 11. Val av valberedning:
  Heidi Karlsson Asplund, Margareta Levegård, Maud Palm väljs till årsstämman 2017
 12. Övriga frågor:
  Hemsidan
  Hemsidan behöver en aktiv grupp för att hålla den levande, mötet utsåg Heidi Karlsson Asplund, Margareta Levegård och Marianne Bäckström att jobba med denna viktiga fråga, webmaster är Hans EliassonMidsommar:
  Ove efterlyser en dansledare till aktiviteten, musiken är ordnad men det saknas dansledare, Marianne erbjöd sig att höra med föräldrarföreningen.Ove efetrlyser också musikaliska förmågor till Torgdagensom är planerad till den 27 augusti, alla hjälp åt att fudera kring denna fråga. Bengt kollar så att torgdagen inte kolliderar med alliasfotbollen.Överskott
  Dan redovisar att det blevit ett överskott på ca 2500 kronor i Leader-projektet. Stämman beslutar att pengarna kan användas för dokumentation av projektet eller någon uppmuntran till eldsjälarna.#Sjövik 2020
  Lerny visar ett bildspel som visar de idéer som arbetats fram i fyra områden,
  1. Idrottsplatsen
  2. Bohlins torg
  3. Lokalen
  4. Sanosiro
  Samt möjligheter att skapa nya bostäder i Sjövik
  Stämman tackade för redogörelsen men skickade med att man skall undvika att bebygga vid gamla banvallen.
 13. Avslutning
  Ove avslutade mötet och tackade alla närvarande för ett bra möte. Han meddelar att konstituerande sammanträde hålls i biblioteket torsdagen den 3 mars klockan 18.30.Föreningen SjövikVid protokollet:                                                 Ordförande:Lerny Hermansson      Ove Einebrant
  Lerny Hermansson                                             Ove EinebrantJusterare:Sven Hultgren
  Sven Hultgren

 

Närvarande den 24/2 2016

Namn:                                                        Mailadress:

Marianne Bäckström                                  marianne200@hotmail.com

Sven Hultgren                                             es.resurs@hotmail.com

Inger Adolfsson                                          inger_adolfsson@hotmail.com

Bengt Samuelsson                                       bengt43@telia.com

Margareta Levegård                                   metalev@tripnet.se

Ove Einebrant                                             ove.einebrant@gmail.com

Heidi Carlsson Asplund                              s44374@hotmail.com

Dan Ehrencrona                                        mjornum_dan@telia.com

Lerny Hermansson                                     lerny.hermansson@lerum.se

 

Verksamhetsberättelse 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelse 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räkenskaper 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Sjövik – Årsmöte 24/2 2016

Valberedningens förslag:

Ordförande – omval på 1 år
Ove Einebrant

Ledamot – 1 år kvar:

* Dan Erenkrona

* Lerny Hermansson

* Anna Löwenmark

Ledamot – Val på 2 år:

* Bengt Samuelssom                                 Oxelvägen 12, 443 45 Sjövik Tfn: 070-523 58 94 bengt43@telia.com

* Marianne Bäckström                              Fribovägen 12, 44374 Sjövik Tel. 070-823 33 60 marianne200@hotmail.com

* Inger Adolfsson                                        Häradsvägen 1c 443 31 Lerum tfn: 070-942 08 33 (Lilla Sörviksvägen 51 443 45 Sjövik) inger_adolfsson@hotmail.com

Reserv till styrelsen:

Per Abrahamsson

Sven Hultgren                                                Krokavägen 37, Tfn: 070-949 50 11 es.resurs@hotmail.com

Revisorer:

Christer Palm                                               Boköv. 24, 443 45 Sjövik Tfn: 070-373 83 82 mcpalm@passagen.se

Revisorsuppleant:

Bo Dockered                                  Järns väg 29, 443 74 Sjövik Tfn: 070-674 01 bo.dockered@live.se

Valberedningen

Heidi Carlsson-Asplund

Margareta Levegård

Maud Palm

Hemsidan:

Hans Eliasson Webmaster                       Kvarnv. 58, 443 74 Sjövik, Tfn: 0302-438 81

Mobil: 070-370 19 43

hasse@heliasson.se

Sjöviksgården

sjoviksgardenSjöviksgården

Sjöviksgården ligger vackert nere vid Mjörn. För att komma till gården tar man Sörviksvägen ner till parkeringen. Sjöviksgården byggdes 1939-1940 och visionen var att gården skulle vara en plats där barn och ungdomar kunde ha läger och träffas i en vacker miljö. Idag är gården fortfarande en lägergård och visionen står fast. Det är framför allt en plats för läger och kurser och det är främst ungdomsgrupper, skolor och kommuner som hyr gården. På sommaren lägger ångbåten Herbert från Alingsås till vid gårdens ångbåtsbrygga. Båten har reguljära turer men också bokade turer med grupper. Gården är tillgänglig för allmänheten om man vill ta en promenad ner till vattnet och njuta platsens vackra läge. Huvudman för gården är Equmeniakyrkan.

Hemsida: www.sjoviksgarden.nu

angbat1 angbat2

 

 

 

 

 

Ångbåten Herbert vid Sjöviksgårdens brygga

Risveden Terräng


Risveden Terräng betraktas sedan starten 2011 som ett av Västsveriges allra största, tuffaste och brantaste terränglopp. Klevsjöloft, loppet alldeles egna ”Vägg”, har en stigning på 28,6 procent och får den mest vältränade att pusta lite extra.

Loppet är känt för sina backar, sjöar och gåtfulla natur i naturreservaten Risveden och Rammdalen.

Risveden Terräng arrangeras av Sjöviks Sportklubb sedan 2011 och har sedan premiäråret gått från 534 startande, fördelat på tävlings- och promenadklass, till 991 nu senast.

Banans ursprungliga sträckning (2011-2014) mätte 17,7 kilometer, korrigerades 2015 till 18,7 kilometer för att nu, 2016, erbjuda 19,2 kilometer svettig naturupplevelse.

Start och mål är vid Sjöviks Idrottsplats i Lerums kommun.

2013 rankade tidningen Sportmagasinet Risveden Terräng som tvåa på listan över höstens stora löparutmaningar i Sverige.

99 procent av deltagarna 2013 såg Risveden Terräng som ett tufft terränglopp och gav evenenamget betyget 4,82 på en femgradig skala.

Risveden Terräng är sedan 2013 Lerums kommuns största återkommande idrottsevenemang för vuxna deltagare.

2014 var första året med speciella barnklasser, antingen 1,5 kilometer för de yngsta eller 3 kilometer för de något äldre.

2014 arrangerades första upplagan av Risveden Terräng Vinter och det genomförs årligen provlöpningar.

Hemsida – www.risvedenterrang.se/

Biblioteket i Sjövik

Biblioteket ligger i gamla stationshuset mitt i byn. Det är ett bibliotek som ska erbjuda medier och verksamhet utifrån lokala invånares önskemål. Det betyder att DU har stor möjlighet att påverka bibliotekets utformning. DU kan också arrangera föreläsningar och annat på biblioteket. Läs dagstidningar  tex. Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet mfl. helt gratis med hjälp av ditt bibliotekskort. 1700 tidningar från hela världen. Läs mer här.

biblioteket

Öppettider:

Tisdagar kl. 16.00 -19.00  med bemanning.

Du kan få tips om böcker, reservera böcker eller ställa frågor. Du kan registrera dig till Meröppet.

Meröppet

Onsdagar- söndagar kl. 7.00- 21.00 Meröppet utan personal

Meröppet innebär, att du som är över 18 år, kan komma in på biblioteket med hjälp av ditt lånekort och din pinkod. Ett lånekort är gratis. Du behöver visa legitimation. Du kan använda och låna av allt i biblioteket.

Totalt är biblioteket tillgängligt 73 timmar i veckan. Det är det minsta biblioteket i Sverige med Meröppet.

Du kan ordna möten med din förening, arbeta eller studera, läsa sagor för barnen eller sitta ner och läsa senaste numret av en tidskrift. Dessutom låna och lämna tillbaka i självbetjäningsautomaten.

IMG_0205 Du vet väl att du kan låna om och reservera på nätet Bibliotek.lerum.se (via ditt lånekort kan du läsa dagstidningar från hela världen gratis).

En iPad för katalogsökningar kommer snart att finnas.

Utbud

Barnavdelningen

Eftersom det är viktigt att satsa på barnen har barnavdelningen en central placering i biblioteket. Där hittar du bilderböcker, läsa lättböcker, kapitelböcker, hästböcker, ljudböcker och mycket annat.

I barnavdelningen finns också en föräldrahylla.

biblioteket3

Vuxenavdelningen

Du kan låna romaner och deckare. Spelfilm, dokumentärfilm, tidskrifter och ljudböcker. Faktaböcker om trädgård, kokböcker, resehandböcker och lokal litteratur om Sjövik för att nämna något.

Läsa på olika sätt

Har du ett läshinder så finns det talböcker, det vill säga böcker inlästa av Myndigheten för tillgängliga medier MTM. Det finns också lättlästa böcker för vuxna och böcker med extra stor stil.

”Det lilla biblioteket med det stora utbudet”

Biblioteket är litet, 94 kvadratmeter, och det betyder att utbudet är begränsat men du kan beställa från de andra biblioteken i Lerums kommun. Sök i katalogen bibliotek.lerum.se

Beställ det du vill ha och få det levererat till Sjövik. Att reservera kostar inget.

Du kan också fjärrlåna böcker från något annat bibliotek i Sverige och då kostar det 10 kronor. Du hämtar din beställning i Sjövik.

Arrangemang

”Vad gör din granne” är en populär föreläsningsserie där en invånare i Sjövik berättar om något spännande och överraskande som de arbetar med.

biblioteket2

Ytterligare arrangemang förekommer regelbundet. Håll koll i Lerums tidning på Föreningen Sjövik och Lerums biblioteks Facebooksida samt på affischer runt i byn.

På gång

Biblioteket kommer under våren att anslutas till fibernätet och då erbjuds fritt Wi-Fi.

Röster från användarna/besökarna om Meröppet

Förskolan ”dagis”: ”Underbart att nu kunna gå till biblioteket med barngrupper på tider som passar oss. Vi brukar gå med 4 i taget. Vi lånar och läser. Många barn vet inte att det finns ett bibliotek och inte heller vad man kan göra på biblioteket. Vi känner att vi verkligen behövs som vägvisare till biblioteket och till läsning”

”Härligt att nu få möjlighet att använda biblioteket. Tidigare hann jag aldrig eftersom jag jobbar i Göteborg och inte är foreningensjovik.se förrän sent”

”Skönt att kunna hämta reservationer på annan tid än öppettid. Livet blir mindre stressigt”

”Vilket fint förtroende att få använda biblioteket på egen hand”

”Så roligt att man satsar på biblioteket i Sjövik, med självbetjäningsautomat och all teknik”

”Jag går till biblioteket på Meröppettid men också på vanligt öppethållande på tisdagar”

Lokalt engagemang

Det lokala engagemanget är viktigt. Evi Lillemägi bidrar med sin tid som volontär på biblioteket varje tisdag. Det är mycket uppskattat

Vi har fått en gardin och kuddfodral och inramade foton från gamla Sjövik av en biblioteksbesökare.

Invånare i Sjövik bidrar med sin medverkan i ”Vad gör din granne”

Vad finns mera

I biblioteket finns en hjärtstartare och en kopieringsmaskin.

biblioteket4

 

Har du synpunkter och tankar om biblioteket så kontaktar du personalen.

Heidi Carlsson Asplund

Telefon 0302- 52 14 77

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Missionskyrkan

Missionskyrkan – Equmeniakyrkan

missionskyrkanMissionskyrkan i Sjövik har gamla anor från 1800-talet. Församlingen bildades 1872 och kyrkan byggdes av stockar från en riven ladugård. Den ligger uppe bakom Hagströms lanthandel, man svänger in vid tappen. Församlingen är fortfarande aktiv och har regelbundna gudstjänster varje söndag, ofta i samarbete med Svenska Kyrkan. En gång i månaden firar man gemensam gudstjänst. Gudstjänsterna är alltid offentliga och öppna för alla. Församlingen har också scouter som samlas på tisdagar.  2011 bildades ett nytt samfund när Baptistsamfundet, Metodisterna och Missionsförbundet gick samman och bildade Equmeniakyrkan. Därför heter församlingen idag Equmeniakyrkan i Sjövik.
Hemsida: www.sjovikmissionskyrka.se