Projekt 2017

Följande arbetar Föreningen Sjövik med under året:

  • Filial till Närhälsan, BVC och Äldreomsorg till Sjövik. Detta togs upp på Årsmötet den 24 februari som ett förslag till Föreningen Sjövik att arbeta med
  • Midsommarfirandet – midsommarafton 13.00 -15.00 på Bohlins Torg
  • Sjöviksdagen – lördag 2/9 kl. 10.00 -14.00 på Bohlins Torg
  • Årets Sjövikare – kommer att presenteras på Sjöviksdagen
  • #Sjövik2020

Information om #Sjövik2020

Den 21 januari 2015 bjöd Sjöviks SK in Sjöviksbor till ett framtidsmöte i Östad skola. Bland 35 idéer fanns skapandet av en ordförandegrupp; en plattform för dialog med företrädare för ortens samtliga föreningar. Uppdraget är att stämma av kommande aktiviteter, söka samordningseffekter och jobba gemensamt mot politiker. Syftet: Sjöviks bästa.
Ett första möte, med tolv närvarande föreningar, genomfördes i Sjövikslokalen
den 19 februari 2015. Senare beslöts bland annat att bjuda in kommunalråden till Sjövik. Det skedde 6 oktober 2015, där gruppen, till kommunalrådens uppskattning, presenterade ett antal framtidsförslag för Sjövik/Östad.

Vid mötet 22 februari 2016 byttes namn på gruppen till #Sjövik2020. Syftet är att fram till 2020 gemensamt driva ett antal prioriterade projekt i mål.
Ett nytt möte med politikerna planeras under våren 2016.
Bland prioriterade projekt märks bostadsbyggande, fritidsgård, utveckling av Bohlins
torg, multiarena vid Lokalen och ny parkering för badplats.

För aktuell information se Hänt i Sjövik till höger på hemsidan.