Ny busslinje till Göteborg

I juni ersätts Orange express mot Gråbosnabben. Linjen kör från Sjövik till Gråbo samma väg som Orange Express kört. Efter Gråbo stannar Gråbosnabben vid hållplatserna Hjällsnäsvägen, Stenkullen industriområde, Stilletorpsvägen, Hede Äng (ny hållplats), Munkebäcksmotet, Svingeln och Nils Ericson terminalen.

Läs mer på Västtrafik

https://www.vasttrafik.se/#!/Reseinformation/tidtabellsskifte-19-juni/?scrollToPage=[%2223514%22]

Fiber i Biblioteket

Biblioteket i Sjövik ansluts under maj månad till fibernätet. I samband med det kommer gratis Wi-Fi att finnas i biblioteket. Du kan nu lätt använda din egen dator etc. för arbete eller studier.

Protokoll årsmöte i Föreningen Sjövik 2016

Föreningen Sjövik

Tid: Torsdag den 22 februari 2018 kl. 19.00
Plats: Biblioteket i Sjövik
Protokoll Årsmöte i Föreningen Sjövik                                                                                                                                               

 

   

 

1.
Mötets öppnande:
Ove Einebrant öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet inleds med fika.
Kommentar: (Före årsmötet hölls info. av Mattias Balkander Ämne: ”Vad är på gång i Sjövik 2018”. Intressant och bra framfört!!)
2.
Närvarande: 
3.
Val av mötesfunktionärer:
Ordförande för mötet: Ove Einebrant
Sekreterare: Sven Hultgren
Justerare: Heidi Carlsson Asplund
4.
 
Godkännande av kallelse samt föredragningslista:
Kallelsen samt föredragningslistan godkändes.
5.
Årsberättelse 2017 samt bokslutsrapport:
Förenings ordförande Ove föredrog Årsberättelsen för verksamhetsåret 2017 den kommer att bifogas protokollet.
Bokslutsrapporten gicks igenom av föreningens kassör Dan Ehrencrona. Rapporten visar på att 2017 var ett mycket bra år med ett överskott på 13751,50 kronor. Vi var165 familjemedlemmar under år 2017.
6.
Revisionsberättelse:
Revisionsberättelsen skulle här ha dragits av revisorn, som ej kunde närvara.Rapporten hade därför överlämnats till föreningens kassör som föredrog den. Revisionen hade ingen erinran mot det gångna året utan föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas protokollet.
Stämman beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
7.
Medlemsavgift för 2019:
Förslaget om oförändrad medlemsavgift beslutades till 100: -/hushåll.
8.
Val av antal styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018V
Valberedningen fastslog att styrelsen ska minst bestå av 1ordf. och 7 ledamöter.
9.
Val av ordförande för Föreningen Sjövik, samt övriga ledamöter:
Ordförande: Ove Einebrant väljs på 1 år. Ove informerar samtidigt att han ämnar
avgå efter detta år.
Ledamöter: Kvar på 1år Dan Ehrencrona, Lerny Hermansson, Sven Hultgren
och Anna-Lena Emanuelsson. På två år Bengt Samuelsson, Jörgen Menzel,
Toril Grastvedt . De nya hälsades välkomna i styrelsen!
Per Abrahamsson har meddelat att han hjälper till vid arrangemang men har svårt att komma på styrelsemöten. Sune Gyllesten och Marianne Bäckström tänker sig att vara behjälplig vid behov.
10.
Val av revisor samt ersättare:
Revisor: Christer Palm valdes till ordinarie revisor, Till revisorssuppleant: valdes Bo Dockered
11.
Val av valberedning:
Heidi Carlsson-Asplund, Margareta Levegård fortsätter i valberedningen.
Inger Adolfsson ny
12.
Övriga frågor:
Hemsidan
Heidi Carlsson-Asplund, Margareta Levegård, Ove Einebrant fortsätter att
jobba vidare (tillsammans med Hans Eliasson) med hemsidan.
Återvinningscentralen
Synpunkter   från PO Skoglund från förra årsmötet är inte genomarbetat.
Intresseregister
Även Lars Andren efterlysning av ett register. (Där man kan få kontakt med personer som kan hjälpa till med olika saker.) är inte upprättat.
#Sjövik 2020
Mattias Balkander informerade innan mötet om vad som händer i Sjövik .
  1. Idrottplatsen ligger på is
  2. Bohlins Torg, landskapsarkitekt arbetar med utformningen
  3. Lokalen ska byggas till och aktivivtetsparken planeras vidare.
  4. Gångväg till Hagströms lanthandel är snart färdigställd. Kommer att asfalteras efter snösmältningen.
     5. De nya lägenheterna som planerats är nu färdiga och inflyttning pågår
13.
Avslutning:
Ove avslutade mötet och tackade alla närvarande för ett bra möte.
Nästa möte hålls i Biblioteket torsdagen den 15 mars klockan 18:30
Vid protokollet:                                                        Ordförande:
Sven Hultgren                                                          Ove Einebrant
 
Justerare                                               
Heidi Carlsson Asplund
 
 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöviks SK ryttarförening

ryttarforeningenVälkommen till Sjöviks SK Ryttarförening!
Vi är en liten, gemytlig förening som startades 2013 med visionen att samla unga såväl som äldre ryttare i & omkring Sjövik.
Någon ryttarförening fanns inte men ett stort antal barn & ungdomar som red & tävlade. Barnen saknade en gemensam samlingsplats & gemenskap. Målet är att engagera fler barn & ungdomar i föreningslivet.
 
Föreningen arbetar ständigt med att utveckla vår befintliga ridanläggning för att göra den attraktiv & tillgänglig för alla.
 
En ridanläggning som vi för övrigt är mycket stolta över! En stor bana med fin hinderpark samt terränghinder; Bank, Pullmangrav & Vattengrav. In & uthopp från banan i sann derbyanda!
 
Vi bedriver ingen ridskole-verksamhet utan är några eldsjälar som driver föreningen i ideell regi & genom ett gott samarbete med SSK-Sjöviks Sportklubb! Alla är dock hjärtligt välkomna att vara medlemmar-oavsett nivå eller mål med sin ridning!

http://idrottonline.se/SjoviksRF-Ridsport/

 

Klaradals kloster

finns i det som tidigare var Frälsningsarméns Sommarhem, det som från början var Sjöviks gård. Här lever sedan 2007 Helige Franciskus systraskap, en av de grupper som lever kommunitets- eller klosterliv inom Svenska Kyrkan. Systrarna tar emot gäster som vill vila några dagar och leva med i klostrets dagsrytm. De dagliga bönestunderna i kapellet och mässa några gånger per vecka är öppna för den som vill delta. Se vidare hemsidan! www.klaradalskloster.se

klaradal1

Hagströms Lanthandel

Hagströms Lanthandel – FB-sida

affarenFoto Tony Danninger

Hagströms Lanthandel är från 1905 och än i dag handlar man där över disk.

Öppettider:
måndag – fredag 9.00 – 19.00
lördag 9.00 – 14.00
söndag 11.00 – 15.00

Du kan få kontakt med oss på telefon: 0302-43180 och 0701-43 22 90
Och förstås hittar du oss på vår Facebooksida: Hagströms Lanthandel

Bland vårt sortiment:
I Hagströms lanthandel finner du bland annat livsmedel med en bemannad charkdisk, återförsäljare av Vikaryds köttvaror, dagligen färskt bröd, leksaker, presentartiklar, bilvårdsprodukter, verktyg, receptfria läkemedel, blommor, jord, gödsel, stallströ, hö till smådjur, ved och en mängd andra varor som man förväntar sig finna i en lanthandel.
Hagströms lanthandel är också ombud för PostNord och utanför affären finns en tapp där man kan tanka bensin, diesel och etanol till bra priser.

Om du inte har möjlighet att själv komma till affären kan du slå oss en signal så kör vi hem varorna till dig för en liten avgift (20 kr).

Precis som förr har lanthandeln en central roll i litet samhälle som Sjövik. I samband med att man gör sina inköp kan man även passa på att uppdatera sig om vad som senast hänt i samhället, växla några ord med en granne eller kanske beställa hem några speciella varor.
Kicki Hagman tog över affären efter Jan Hagström 2013 och samma år blev Kicki utsedd till Årets Sjövikare för sitt hårda arbete med att få den nedläggningshotade lanthandeln att leva vidare till alla Sjöviksbornas stora glädje.

Lanthandeln som har funnits sedan 1905 har gått i arv i familjen Hagström i många år. Jan Hagströms morfar David Karlsson köpte affären 1919. Jans pappa Stig Hagström tog över 1946 och Jan har haft affären från 1964 fram till 2013 då Kicki över.

 

kund1 kund2