Årets Sjövikare 2017

Titeln årets Sjövikare har för år 2017 tilldelats Emanuel Furbacken.

Motiveringen är att han under 25 år varit engagerad i frågor som rör internationellt arbete. Framförallt i Israel och Palestina. Han har under åren gjort över 150 resor till b.la. Mellanöstern för att möta människor och planera olika projekt. Hans engagemang har lett till att han har ett mycket stort internationellt kontaktnät.

I början av 90-talet var han med och startade den första SIRI-skolan i Betlehem och senare även i Jeriko. Det är skolor för barn med läs och skrivsvårigheter. Tack vare sitt internationella engagemang har han även ett stort hjärta för de flyktingar som kommer till vårt land. Han har arbetat mycket med integration och hjälp till nyanlända även i Sverige.

Emanuel kom till Sjövik i början av 80-talet och arbetade på Sjöviksgården och i missionsförsamlingen. Så småningom tog det internationella engagemanget stor del av hans tid och han har varit på resande fot långa perioder.

Ändå har han har varit Sjövik trogen i alla år. Här har han haft sin bas och sitt hem. Här har han fått koppla av och hämta krafter för nya uppdrag. Där han har varit en Sjövikare mitt i världen.

På Sjöviksdagen den 2 september kommer Emanuel att presenteras från scenen kl 13.00